კლიმატ სერვისი
GEOENG
სულ მალე გაიხსნება გაგუას კლინიკა!

კლიმატ სერვისი ახორციელებს გაგუას კლინიკის სრული ელექტრომექანიკური სისტემების მონტაჟს. კლინიკა ძალიან მალე გაიხსნება!